شعر آدم

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

در مسیرِ عبورِ لبخندت

مانده ام تا ظهورِ لبخندت

حرفی از جنسِ آسمان دارد

روشنایی طورِ لبخندت

می نشینم صبور، برگردد

باز وقتِ وفورِ لبخندت

تلخ تر از نمایشِ اخم است

زندگی بی حضورِلبخندت

شدم از بر، نگفته هایت را

بس که کردم مرورِلبخندت

مهربانی دوباره معنا شد

با اشاراتِ دورِ لبخندت

کرد روشن، شبِ سیاهم را

مثلِ خورشید ، نورِ لبخندت

نیست شیرینی لبِ لیلا

دل نشین ، مثلِ شورِ لبخندت

گفته بودم ؛ نمی شوم عاشق

بیشتر بود، زورِ لبخندت

غم ندارم ز غصه، تا دارم

تکیه گاهِ صبورِ لبخندت

باز کن لب ، بگو ! بگو از عشق

لا به لای غرورِلبخندت