شعر آدم

shereadm.ir

شعر آدم

shereadm.ir

شعر  آدم
پیوندهای روزانه
طبقه بندی موضوعی

۶ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است
شطح!!

با یک اشاره، چهره مهتاب را شکافت
مانند موج ، معجزه کرد و آب را شکافت
در خواب دیده بودم آن اسب سفید را
تعبیر آن شد و گره خواب را شکافت
آمد به کنج خلوت تنهایی من و
زد زخمه ای چنان، که مضراب را شکافت
برقی که از نگاه او در دیده ام نشست
راز اشاره، رمز پیچ و تاب را شکافت
یک جرعه از حضور او نوشید جان ما
شد مست و کوزه شراب ناب را شکافت
گفتم خیال رستم است و سرپناه ما
خنجر کشید و سینه سهراب را شکافت

#ادم