شعر آدم

ابوالحسن درویشی مزنگی( آدم )

شعر آدم

ابوالحسن درویشی مزنگی( آدم )

۵۸ مطلب با موضوع «شعر نو» ثبت شده است


 
کمی آفتاب
 
چند تکه ابر
 
یک دریا آسمان
 
هنوز
 
پرنده ها آواز می خوانند
 
درخت ها شکوفه می دهند
 
گلدان ها پشت پنجره به تماشا می نشینند
 
یاس ها
 
از پس دیوار بلند برمی آیند
 
و آینه ها
 
لبخند را فراموش نکرده اند
 
مثل دیروز
 
مثل فردا
 
امروز
 
هنوز روز قشنگی است
 
برای عاشق شدن!


          امروز
    روزِ ابر است
    روزِ باران
    روزِ نسیم
    روزِ دریا

 

ابر هست
باران هست
دریا هست

نسیم هست
    انگار
      تنها تو نیستی


آه

چه امروزِ تلخی
چه امروزِ تنهایی!

                                                     (آدم)

 

 

گاهی ماه

گاهی ستاره ها

ولی اغلب تو را می بینم !

وقتی پرنده ای آواز می خواند

در زمزمه رود

حتی در سکوت شب

تو را می شنوم

قلبم که تندتر می تپد

دستانم که می لرزند

و قطره هایی که در چشمانم می رقصند

می گویند ؛ عاشقت شده ام

تو هم می توانی عاشقم باشی!

زندگی

بهانه ای ست برای عاشق شدن!

ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم