شعر آدم

شعر  آدم
طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب با موضوع «شعر سپید» ثبت شده است

بعضی رازها را

               نمی شود فریاد زد

بعضی رازها را

              نمی شود گریه کرد

بعضی رازها را

               نمی شود خندید

راز عشق را اما

              حتی نمی شود سکوت کرد

من

   چون رازی

               تو را

                    در غزل هایم زمزمه می کنم!